Otroški dodatek, štipendije, subvencija vrtca – vloge oddane v in po septembru 2018

Uporabnike obveščamo, da zaradi reorganizacije centrov za socialno delo vse vloge za otroški dodatek, štipendijo in subvencijo vrtca oddane v in po mesecu septembru 2018 rešuje SLUŽBA ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV CSD LJUBLJANA.

Zaradi uvajanja informacijske podpore novi organizacijski strukturi centrov za socialno delo je v prvem tednu oktobra 2018 bil nedostopen informacijski sistem centrov za socialno delo (IS CSD), kar pomeni, da zaposleni ta čas niso mogli uporabljati sistema. Prav tako v tem obdobju oddaja e-vlog ni bila možna.

Ne glede na datum izdaje odločbe vam pravica do otroškega dodatka, subvencije vrtca in štipendije velja s prvim dnem naslednjega meseca po oddani vlogi in bo ustrezno narejen obračun in morebiten poračun.

V kolikor bi zaradi neizplačila socialnih transferjev posameznik oz. družina občutila materialno stisko, se lahko oglasi/te na vaši Enoti CSD Ljubljana v času uradnih ur. Skupaj z vami bomo poiskali rešitve v okviru možnosti.

Opravičujemo se vam za morebitne nevšečnosti in vas prosimo za razumevanje!

Za vsa dodatna pojasnila in sporočila se obrnite na gp-csd.ljubl@gov.si.

Obvestilo o onemogočeni oddaji vlog

Zaradi prilagoditve centrov za socialno delo novi organiziranosti v prvem tednu oktobra preko portala eUprava na centre za socialno delo ne bo možno oddajati elektronskih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (vloge za otroški dodatek, vloge za subvencijo vrtca, vloge za državno štipendijo in vloge za sporočanje sprememb).

Pomembno obvestilo za vse uporabnike storitev Centralne enote (uredba EU)

Ponovno vas obveščamo,

  • da Centralna enota po 1.1.2018 potrjuje le še tiste obrazce E411, ki jih prejme neposredno s strani tujih institucij. Obrazce, ki jih stranke posredujejo same na naslov Centralne enote vračamo strankam nepotrjene. Več na sledeči povezavi.

 

  • da je s 1.1.2018 je začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka. Zaradi spremembe zakonodaje je zato potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411), ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred). V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge. Več na sledeči povezavi.

Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po Uredbi (ES) št. 883/2004 v drugi državi članici EU/EGP ter nov 7. in 8. dohodkovni razred pri otroškem dodatku

S 1.1.2018 je v Republiki Sloveniji začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka:

 

Dohodkovni razred Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih) Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih)
1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok 1. otrok 2. otrok 3. in naslednji otrok
1 do 185,43 114,31 125,73 137,18 114,31 125,73 137,18
2 od 185,44 do 309,05 97,73 108,04 118,28 97,73 108,04 118,28
3 od 309,06 do 370,86 74,48 83,25 91,98 74,48 83,25 91,98
4 od 370,87 do 432,67 58,75 67,03 75,47 58,75 67,03 75,47
5 od 432,68 do 545,98 48,04 56,06 64,03 48,04 56,06 64,03
6 od 545,99 do 659,30 30,44 38,10 45,71 30,44 38,10 45,71
7 od 659,31 do 844,73 22,83 30,44 38,10 28,83 36,44 49,65
8 od 844,74 do 1.019,86 19,88 27,50 35,11 22,88 30,50 39,89

Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo od 576,90 eurov do 659,30 eurov:

– za prvega otroka 43,44 eurov;

– za drugega otroka 51,10 eurov;

– za tretjega in naslednjega otroka 71,17 eurov.

 

Zaradi spremembe zakonodaje je potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma  EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411) ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred).

V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge.