Centralna enota (uredba EU)

Novost pri izmenjavi obrazcev med institucijami

Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke kot pristojna institucija v Republiki Sloveniji od 1.1.2018 naprej v potrditev ne bo več sprejemala obrazcev E 411 neposredno od strank, temveč bo potrjevala le tiste, ki jih bo prejela od pristojnih institucij iz tujine.

Pojasnilo glede potrjevanja obrazca A1 – Potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za imetnika (Uredba (ES) št. 883/04 in Uredba (ES) št. 987/09)

Ker se v zadnjem času večje število strank obrača na Centralno enoto glede potrjevanja obrazca A1, vas obveščamo, da so za potrjevanje obrazcev A1 pristojne območne enote ZZZS v času uradnih ur.

V Ljubljani je to na naslovu:
ZZZS
OE Ljubljana
Oddelek za mednarodno zdravstveno zavarovanje
Mala ulica 3
1000 Ljubljana

Spremembe pri poslovanju Centralne enote (uredba EU)

Obveščamo vas, da je pri poslovanju Centralne enote prišlo do sledečih sprememb:

  • Centralna enota obrazce serije E400 in SED (v nadaljevanju obrazci) pošilja izključno na pristojne institucije v druge države članice EU, kjer stranke uveljavljajo pravice do družinskih dajatev.
  • Stranke, ki bodo prinesle obrazce osebno na Centralno enoto, bodo obrazce lahko še vedno oddale v glavni pisarni, Centralna enota pa jih bo potrjene posredovala na pristojne institucije v druge države članice EU.
  • Pri obrazcu E411 morajo stranke izpolniti tudi točko 5 (naziv in naslov pristojne institucije v drugi državi članici EU, kjer uveljavljajo pravice do družinskih dajatev).
  • Stranke, ki so že poslale obrazce v potrditev na Centralno enoto brez navedenega naslova pristojne institucije v drugi državi članici EU, naj nam točen naziv in naslov te institucije čimprej sporočijo!

Navodila za izpolnjevanje obrazca E411