Natisni Natisni

Izmenjava obrazcev E411 med pristojnimi institucijami

Izmenjava obrazcev E411 med institucijami je določena na podlagi Sklepa št. 147 z dne 10. oktobra 1990 o izvajanju člena 76 Uredbe (EGS) št. 1408/71, v povezavi s Sklepom št. H1 z dne 12.junij 2009 o okviru za prehod z uredb Sveta (EGS) št. 1408/71 in (EGS) št. 574/72 na uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 ter uporabi sklepov in priporočil.

V 1. c točki Sklepa št. 147 je zapisano, da pristojni nosilec obrazec E 411 vsako leto pošlje nosilcu v kraju stalnega prebivališča družinskih članov. Ta nosilec vrne obrazec pristojnemu nosilcu v treh mesecih od prejema.

Iz navedenega je razvidno, da:

  • so obrazci E411 predvideni izključno za izmenjavo med pristojnimi nosilci,
  • da je rok za izmenjavo obrazcev E411 med pristojnimi nosilci 3 mesece,
  • da naj bi izmenjava potekala samo 1 krat letno.

 

Izmenjava_obrazcev_E411_izvajanje_sklepa_147-thumbnail

CELEX_32016D0211(05)_SL_TXT-thumbnail