Natisni Natisni

Napotki za izpolnjevanje obrazcev E411, E401 in E402

1. Obrazec E411 (del A)

Točka 1:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o staršu, ki je zaposlen (oz. bo uveljavljal družinske prejemke za otroke, navedene pod točko 3) v drugi državi članici Evropske unije. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

Točka 2:
Navedite vse zahtevane podatke (priimek, ime, datum rojstva, naslov…) o zakoncu, izvenzakonskem parnerju/ici oz. o drugem staršu otrok/a*. Pri polju identifikacijska številka navedite EMŠO.

*Glej navodila Določanje primarne pristojnosti v primeru razvezanih staršev.

Točka 3:
Navedite otroke  in vse zahtevane podatke (ne pozabite na dejanski kraj prebivališča), za katere uveljavljate družinske prejemke (otroški dodatek, starševski dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek) v drugi državi članici Evropske unije.

 

2. Obrazec E401

potrjuje krajevno pristojna upravna enota – Sektor za upravne notranje zadeve. Na obrazcu morate izpolniti točke 1, 2 in 4. Upravna enota pa potrdi točki 6 in 8.

 

3. Obrazec E402

potrjuje izobraževalna ustanova, v kateri se otrok šola (srednja šola, fakulteta…). Na obrazcu morate izpolniti točki 1 in 2. Šola pa potrdi točki 4 in 7 (oz. za nekatere države tudi 5 in 6).

 

Vsi obrazci serije E400 so dostopni na spletni strani CSD Ljubljana Bežigrad.