Primarna ali sekundarna pristojnost za izplačevanje družinskih dajatev

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o koordinaciji sistemov socialne varnosti (v nadaljevanju Uredba) na ravni Evropske unije ureja področje socialne varnosti in se uporablja za zaposlene ali samozaposlene osebe in študente, za katere velja ali je veljala zakonodaja ene ali več držav članic, ter za njihove družinske člane. Namen Uredbe je zagotoviti enakost obravnave vseh … Nadaljujte z branjem Primarna ali sekundarna pristojnost za izplačevanje družinskih dajatev