Natisni Natisni

Obrazci serije E400 (uredba EU)

E401 – Potrdilo o sestavi družine za dodelitev družinskih dajatev (PDF)(1)

E401 (priloga) – Potrdilo o znesku družinskih dohodkov za namene pridobivanja družinskih dajatev v skladu s poljsko zakonodajo (PDF)

E402 – Potrdilo o nadaljevanju študija za dodelitev družinskih dajatev (PDF)(1)

E402 (priloga) – Izpolni šola ali ustanova višjega ali univerzitetnega izobraževanja, navedena v okvirčku 2, če je treba zahtevek za družinske dajatve nasloviti na belgijskega ali češkega nosilca (PDF)

E403 – Potrdilo o vajeništvu in/ali poklicnem usposabljanju za dodelitev družinskih dajatev (PDF)

E403 (priloga) – Izpolnite, če se zahtevek za družinske dajatve vloži pri francoskemu nosilcu in če se nanaša na osebo, ki opravlja praktično poklicno usposabljanje (PDF)

E404 – Zdravniško potrdilo za dodelitev družinskih dajatev (PDF)

E404 (priloga) – Zdravniško potrdilo za namene dodeljevanja družinskih dajatev po poljski zakonodaji (PDF)

E405 – Potrdilo o seštevku zavarovalnih dob, dob zaposlitve ali samozaposlitve ali o zaporedni zaposlitvi v več državah članicah med datumi zapadlosti plačil v skladu z zakonodajo teh držav (PDF)

E405 (priloga) – Potrdilo za osebe na starševskem dopustu za namen dodeljevanja družinskih dajatev (PDF)

E406 – Potrdilo o zdravniških pregledih po rojstvu (PDF)

E407 – Zdravniško potrdilo za dodelitev posebnih družinskih dodatkov ali povečanih družinskih dodatkov za telesno ovirane in duševno motene otroke (PDF)

E411 – Zahtevek za informacije o upravičenosti do družinskih dajatev v državi članici, kjer imajo družinski člani stalno prebivališče (PDF)

Obrazci E411 v tujih jezikih:

  • E411 v nemškem jeziku (možen vnos) (PDF)
  • E411 v italijanskem jeziku (možen vnos) (PDF)
  • E411 v francoskem jeziku (možen vnos) (PDF)
  • E411 v angleškem jeziku (PDF)

 

Razno:

  • Izjava za uveljavljanje razlike v Republiki Sloveniji (PDF)