Natisni Natisni

Pomembno obvestilo za vse uporabnike storitev Centralne enote (uredba EU)

Ponovno vas obveščamo,

  • da Centralna enota po 1.1.2018 potrjuje le še tiste obrazce E411, ki jih prejme neposredno s strani tujih institucij. Obrazce, ki jih stranke posredujejo same na naslov Centralne enote vračamo strankam nepotrjene. Več na sledeči povezavi.

 

  • da je s 1.1.2018 je začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka. Zaradi spremembe zakonodaje je zato potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411), ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred). V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge. Več na sledeči povezavi.