Natisni Natisni

Projekti

Projekt Evropskega socialnega sklada. Zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije

CSD Ljubljana Bežigrad je dne 16. 2. 2012 s Skupnostjo Centrov za socialno delo Slovenije sklenil Pogodbo o izvedbi projekta »Zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada v okviru programa »Zaposlitev strokovnih delavcev – informatorjev na centrih za socialno delo Slovenije« (Odločba št. OP RČV/5/2/09-0-MDDSZ) in je pripravljen v skladu s peto razvojno prioriteto “Institucionalna in administrativna usposobljenost« in prednostno usmeritvijo 5.2. »Reforma institucij na trgu dela« Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Projekt je omogočil zaposlitev strokovnega delavca – informatorja za obdobje 24 mesecev z namenom zagotavljanja nemotene in kvalitetne uvedbe enotne vstopne točke v sistem socialnih transferjev skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (v nadaljevanju: ZUPJS) in zagotavljanje večje informiranosti prebivalcev Republike Slovenije o pravicah in dolžnostih pri uveljavljanju pravic v skladu z ZUPJS.

Več informacij o projektu lahko pridobite na spletnem naslovu Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije: http://www.scsd.si/projekt-ess.html

logo_SCSD logo_ess