Natisni Natisni

Spremembe pri poslovanju Centralne enote (uredba EU)

Obveščamo vas, da je pri poslovanju Centralne enote prišlo do sledečih sprememb:

  • Centralna enota obrazce serije E400 in SED (v nadaljevanju obrazci) pošilja izključno na pristojne institucije v druge države članice EU, kjer stranke uveljavljajo pravice do družinskih dajatev.
  • Stranke, ki bodo prinesle obrazce osebno na Centralno enoto, bodo obrazce lahko še vedno oddale v glavni pisarni, Centralna enota pa jih bo potrjene posredovala na pristojne institucije v druge države članice EU.
  • Pri obrazcu E411 morajo stranke izpolniti tudi točko 5 (naziv in naslov pristojne institucije v drugi državi članici EU, kjer uveljavljajo pravice do družinskih dajatev).
  • Stranke, ki so že poslale obrazce v potrditev na Centralno enoto brez navedenega naslova pristojne institucije v drugi državi članici EU, naj nam točen naziv in naslov te institucije čimprej sporočijo!

Navodila za izpolnjevanje obrazca E411