Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju

Postopek proučitev vloge razgovor s starši in mladostnikom (raziskovanje socialne mreže, ugotoviti otrokove težave in mogoče načine njihovega reševanja, podpora otroku, po potrebi obisk na domu, sodelovanje z drugimi vključenimi institucijami, vključitev otroka v različne aktivnosti (razbremenitev staršev), vključitev v družinsko terapijo, svetovalni center, možnost sklica medinstitucionalnega tima, načrt dela z otrokom in starši) družini … Nadaljujte z branjem Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju