Natisni Natisni

Svet Centra za socialno delo Ljubljana Bežigrad

Center za socialno delo Ljubljana Bežigrad upravlja Svet CSD Ljubljana Bežigrad, ki ima sedem članov.

Svet CSD sestavljajo:

Štirje predstavniki ustanovitelja:

  • Mihael Jeraša, predsednik Sveta CSD
  • Mag. Vojko Vavpotič, član Sveta CSD
  • Dr. Boštjan Petelinc, član Sveta CSD
  • Milenka Nagelj, članica Sveta CSD

Ena predstavnica Mestne občine Ljubljana:

  • Meta Vesel Valentinčič, članica Sveta CSD

Dva predstavnika delavcev:

  • Metka Vrhovnik, podpredsednica Sveta CSD
  • Marija Bajič Lukan, član Sveta CSD

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavnike delavcev volijo zaposleni na CSD in predstavnika mesta Ljubljana imenuje mestni svet Mestne občine Ljubljana.

Način delovanja Sveta CSD natančneje določata Statut CSD in Poslovnik.