Natisni Natisni

Zakonodaja Evropske unije in uporabne povezave

Zakonodaja Evropske unije

Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (PDF)

UREDBA (EU) št. 1231/2010 z EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva (HTML/PDF)

UREDBA (ES) št. 987/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti (HTML/PDF)

SKLEP št. F2 z dne 23. junija 2015 o izmenjavi podatkov med nosilci za dodelitev družinskih dajatev (HTML/PDF)

 

Uporabne povezave

EUR-Lex – zakonodaja Evropske unije

Portal Evropske unije

Tvoja Evropa (pomoč in nasveti za državljane EU in njihove družinske člane)

Evropska komisija

Informacije za tujce v Sloveniji / Information for foreigners in Slovenia

 


logo_get_adobe_reader